• Vinaconex Corp28/03/2017 Đoàn thanh niên

    Đoàn Thanh niên Tổng công ty VINACONEX là Đoàn cơ sở tương đương cấp quận huyện, được thành lập theo Quyết định số 258/QĐ-TNHN ngày 12 tháng 11 năm 1998...

  • Vinaconex Corp28/03/2017 Công đoàn

    CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX   GIỚI THIỆU CHUNG: A - Đặc điểm, tình hình:    - Tên đơn vị: Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập...

  • Vinaconex Corp28/03/2017 Tổ chức và đoàn thể

    QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX   Cùng với sự phát triển của Tổng công...